Ordinær generalforsamling lørdag den 25. marts 2017

Den ordinære generalforsamling i 2017 bliver afholdt den 25. marts kl. 13 – 17 på Dalum Landbrugsskole, lokale K1, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.

Da foreningen jo i øjeblikket er inde i en brydningstid, er det vigtigt, at I møder frem og er med til at byde ind med forslag til foreningens fremtidige virke.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning – herunder præsentation af Facebook og hjemmeside
 4. Foreningens årsregnskab
 5. Foreningens budget
 6. Ændring af vedtægterne
 7. Drøftelse af foreningens fremtid
 8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af revisor
 11. Indkomne forslag
 12. Eventuelt

Foreningens medlemmer kan se årsregnskabet for 2016 her.

Efter den officielle del vil Tod Waight holde et medrivende foredrag på dansk om New Zealands geologiske historie.

Tod Waight
Tod Waight

Tod er professor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet og beskæftiger sig med vulkansk petrologi (studiet af bjergarter og deres tilblivelse).

Tod er født i New Zealand, hvor han også har taget sin uddannelse. Han har desuden en ph.d. i geologi fra the University of Canterbury i Christchurch og har arbejdet som forsker i Australien, USA og i Dannmark. Fra 2003 har han været ansat ved Københavns Universitet. Hans foredrag vil bestå af en generel introduktion til moderne geologi og New Zealands geologiske historie, hvordan landet og landskabet er blevet dannet og fortsat er under forandring på grund af vulkanske udbrud.

Der serveres kaffe og kage. Øl og vand kan købes til rimelige priser.

Ikke-medlemmer af foreningen kan deltage i foredraget mod betaling af 125 kr. ved indgangen. Foredraget med Tod begynder ca. kl. 14 (efter den officielle del af generalforsamlingen er slut).

Reserver dagen og tilmeld dig på mail danz@venskabsforening-danz.dk senest torsdag den 16. marts. Ved tilmelding, angiv venligst om du deltager i generalforsamlingen og/eller Tod Waights foredrag.