Ordinær generalforsamling lørdag den 2. marts 2019

Den ordinære generalforsamling i 2019 bliver afholdt lørdag den 2. marts kl. 13 – 17 på Dalum Landbrugsskole, lokale K1, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.

Dagsorden:

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af referent
  4. Bestyrelsens beretning
  5. Foreningens årsregnskab
  6. Foreningens budget
  7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt

Indsendelse af forslag der ønskes behandlet: senest fredag den 22. februar. Foreningens medlemmer kan se årsregnskabet for 2018 på denne side.

Årets foredrag
Generalforsamlingen efterfølges af et foredrag af Ole Bjørn Brodnicke, som forsker i klimaforandringernes indflydelse på koralrev. Læs mere her…

Der serveres kaffe og kage. Øl og vand kan købes til rimelige priser.

Ikke-medlemmer af foreningen kan deltage i foredraget mod betaling af 125 kr. ved indgangen. Foredraget begynder ca. kl. 14 (efter den officielle del af generalforsamlingen er slut).

Reserver dagen og tilmeld dig på mail danz@venskabsforening-danz.dk senest fredag den 22. februar. Ved tilmelding, angiv venligst om du deltager i generalforsamlingen og/eller foredraget.