Vedtægter

Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse standpunkter.

Foreningens formål er følgende:

  • At medvirke til at støtte sociale, kulturelle, sportslige, historiske, erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige forbindelser mellem Danmark og Australien/New Zealand.
  • At styrke personlige kontakter mellem indbyggerne i Danmark og Australien/New Zealand, blandt andet gennem besøgs-, udviklings-, praktik- og studieophold m.v.
  • I et samarbejde med en eller flere rejsearrangører, at fremme tilbud til medlemmerne, herunder fremme medlemmernes muligheder for at rejse imellem Danmark og Australien/New Zealand.
  • At støtte foredrags- og kulturelle arrangementer samt give mulighed for formidling af information, der orienterer om sociale, kulturelle, sportslige, historiske, erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige forhold i de respektive lande.
  • At støtte op om et samarbejde mellem offentlige myndigheder og organisationer, der arbejder med lignende overordnede formål.
  • At styrke dialogen med og mellem mennesker med interesse for venskabslandene
    gennem foreningens online medier.

Læs foreningens samlede vedtægter – Vedtægter marts 2017