Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2020

Ekstraordinær generalforsamling i DANZ den 23. april 2020 Dagsorden Velkomst 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Behandling af forslaget om nedlæggelse af foreningen Velkomst Formanden Hanne Bache bød velkommen til de fremmødte. Pkt. 1: Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Carl Bache. Carl Bache blev valgt som dirigent. På den ordinære generalforsamling den 7. marts valgte man at førstebehandle et forslag om at nedlægge foreningen. Forslaget blev vedtaget. Dermed skal en ekstraordinær generalforsamling afholdes minimum 1 og højst*****

Indholdet på denne side er forbeholdt medlemmer af venskabsforeningen. Log ind med dit medlemsnummer som "Brugernavn".

Content on this page is restricted to members of the Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark. If you are an existing member, please log in using your membership number as your "Username".

Logge Ind