Generalforsamling lørdag den 2. marts 2019

Lørdag den 2. marts 2019 kl. 13 – 17 afholdes generalforsamling i Venskabsforeningen på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.

Nærmere information om lokale og dagsorden følger, men sæt allerede X i kalenderen nu!

Generalforsamlingen efterfølges af et foredrag af Ole Bjørn Brodnicke, som forsker i klimaforandringernes indflydelse på koralrev. Se mere her…