Referat fra Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling i DANZ den 7. marts 2020 kl. 13.00-15.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden Velkomst 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Fremlæggelse af årsregnskab 4. Bestyrelsens beretning 5. Indkomne forslag 6. Fremlæggelse af budget 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af revisor 9. Eventuelt VelkomstFormanden Hanne Bache bød velkommen til de fremmødte. Formanden præsenterede også resten af bestyrelsen og takkede dem for årets arbejde. Pkt. 1: Valg af dirigentBestyrelsen foreslog Carl Bache. Carl Bache blev valgt*****

Indholdet på denne side er forbeholdt medlemmer af venskabsforeningen. Log ind med dit medlemsnummer som "Brugernavn".

Content on this page is restricted to members of the Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark. If you are an existing member, please log in using your membership number as your "Username".

Logge Ind