Årets generalforsamling

Lørdag den 7. marts afholdt vi den årlige generalforsamling med et deltagerantal på 32 medlemmer. Et  fint fremmøde – og vi håber at se endnu flere medlemmer til næste års generalforsamling, som bliver den 5. marts.

FreddyWulffFormanden redegjorde for foreningens virke i det forgangne år,  og kasseren fremlagde regnskab for 2014 og budget for 2015. Slutteligt var der valg til bestyrelsen. Signe Bache blev genvalgt. John Førsterling ønskede ikke genvalg, og 1. suppleant Thomas Andersen blev indvalgt som nyt bestyrelsesmedlem. René Jensen (genvalg) og Janne Hyldager blev valgt som suppleanter.

Foredraget i år var med storvildtsjægeren Freddy Wulff, som bl.a.  har været ansat af det new zealandske skovvæsen til at holde invasive dyrearter nede på et rimeligt niveau. Altså ikke jagt for jagtens skyld, men jagt som nødvendig vildtpleje. Foredraget var informativt og interessant, ikke mindst fordi Freddy Wulff er en meget levende og engageret foredragsholder, som dårligt kunne stoppes.


The annual general meeting in the Friendship Society of Australia New Zealand and Denmark

On Saturday the 7th of March we held our annual general meeting with 32 members attending. We hope that even more members will join us for the annual general meeting next year – to be held on Saturday the 5th of March 2016.

The president gave an account of the activities in 2014, and the treasurer presented the annual business report and the new budget for 2015. Finally we elected new board members. Signe Bache was reelected. John Førsterling had decided to step down and Thomas Andersen  (substitute) was elected a new member of the board. René Jensen and Janne Hyldager were elected substitutes.

This year’s talk was given by the big game hunter Freddy Wulff, who was once employed by the New Zealand Forestry Department to control invasive animals. Not hunting for hunting’s sake but as a nescessary game conservancy. The talk was very informative and interesting, especially because Freddy Wulff is a very lively and passionated speaker: once he got started there was no stopping him.